ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ปฏิบัติการทลาย เครือข่ายเงินกู้ออนไลน์

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ปฏิ...